Kierownik budowy na placu budowlanym

Można śmiało powiedzieć, że osoba kierownika budowy stanowi najważniejszą osobę na każdym placu budowy. To właśnie on odpowiada za wszystko, co dzieje się w trakcie realizowania prac budowlanych. Reprezentuje on także interesy wykonawcy oraz współpracuje z wybranymi specjalistami, czy projektantami. Istotnym elementem prac kierownika budowy jest prowadzenie dziennika budowy. Ta książka prezentuje słownie wszystkie kolejne etapy realizacyjne naszej inwestycji. Kierownik budowy ma obowiązek zamieszczać w dzienniku również wszystkie zdarzenia nieprzewidziane oraz ewentualne zmiany wprowadzone w projektach. W nim odnajdziemy także komunikację pomiędzy kierownikiem budowy, a wybranym projektantem. Dziennik budowy podlega weryfikacji przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego więc jego szczegółowe oraz rzetelne prowadzenie stanowi bardzo ważny element całej naszej budowy. Osoba kierownika budowy kontaktuje się także z inwestorem. Oznacza to, że z tą osobą będziemy omawiać oraz wybierać poszczególne detale dotyczące naszej budowy. Kierownik ma również obowiązek odpowiadać na wszystkie nasze pytania. Jak widać osoba kierownika budowy musi łączyć w sobie wiele różnorodnych funkcji oraz obowiązków. Rola ta wymaga zatem posiadania niezbędnych cech charakteru pozwalających na sprawną realizację wyznaczonych zadań.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.